Η World Halal Trust Greece

Προσπαθεί να παρέχει τις υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες Πιστοποίησης Halal και να βοηθά τους Πελάτες της ανοίγοντας νέες αγορές και διευρύνοντας τους εμπορικούς ορίζοντες. Κύριος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την έντιμη και εξειδικευμένη παραγωγή όλων των προϊόντων Halal. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με όλους τους κανόνες και τα πρότυπα παραγωγής Halal σύμφωνα με τον Ισλαμικό (Σαρία) νόμο.

ΕΠΑΛΙΘΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ